Kolejny wzrost ładowności floty statków kontenerowych

Kolejne wzrosty ładowności floty statków kontenerowych

Kolejny wzrost ładowności floty kontenerowców.Mimo panującego aktualnie kryzysu w kontenerowym transporcie ilość statków cały czas się zwiększa. Duże firmy transportowe rywalizują zacięcie o pierwsze miejsce, a objawia się to w pierwszej kolejności produkowaniem coraz nowocześniejszych statków. W roku bieżącym na wodach pojawiły się kontenerowce o łącznej ładowności ponad półtora miliona TEU, co daje ponad dziesięć procent więcej niż rok temu. W roku kolejnym podaż kontenerowców ma wynieść blisko dziesięć procent, jak więc widać dynamika rozwoju cały czas się utrzymuje na wysokim poziomie. Taka sytuacja ma duże znaczenie na sytuację wśród armatorów, będąc jednym z głównych powodów znaczących obniżek cen. Dla armatorów nie są to dobre wiadomości, bo stawiają pod znakiem zapytania rentowność większości tras. Kolejnym problemem jest konieczność przestoju zwiększającej się liczby jednostek przy nabrzeżach portowych, gdyż najnormalniej nie ma dla nich wystarczającej ilości zleceń. Sytuacja taka w dużym stopniu wynika z faktu, że inwestycje te były planowane i rozpoczynane kilka lat temu, i aktualnie nastąpiło duże spiętrzenie nowych statków.

Znaczące jest to, że mimo zwiększania się całościowej ładowności jednostek zmniejszyła się ich ilość. Wynika to z faktu, że z roku na rok wzrastają możliwości transportowe, a co się w tym wiąże zwiększa się wydajność oddawanych jednostek. O ile rok temu średnia wielkość kontenerowca wynosiła 7.5 tysiąca, to w bieżącym roku to już ponad osiem. Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy jest coraz bardziej widoczne ograniczenie jednostek mających pojemność 8 tysięcy, których liczba jest najmniejsza od dwóch dekad. Na znacznie mniejszym poziomie są również demontaże jednostek, tu także ich ilość jest mała jeżeli porównać to z poprzednimi latami. W szczególności niski poziom złomowania jest w rodzinie panamaxów, to znaczy jednostek o ładowności do trzech tysięcy TEU, ocenia się, że ogólnie ich ładowność będzie wynosić około stu siedemdziesięciu tysięcy TEU. Przez to wszystko całkowita flota kontenerowców tej klasy zostanie zwiększona o około dwa procenty, analogicznie będzie z innymi klasami. Na dzień dzisiejszy w budowie jest następna grupa różnych kontenerowców, tak więc za rok także spodziewać się należy następnych wzrostów.