Porty zaczęły ważyć kontenery morskie

Porty rozpoczęły ważyć kontenery morskie

Branża morskiego transportu od długiego czasu borykała się z problemem nieprawidłowo deklarowanej wagi kontenerów. Na nieszczęście spora część nadawców nie specjalnie się tym nie przejmowała, a będzie to miało bardzo duże znaczenie w kwestii bezpieczeństwa przewozów morskich. Nawet nieduże odchylenia w wadze mogą się w przypadku kilkunastu tysięcy kontenerów kumulować, powodując bardzo duże problemy ze stabilnością, a niekiedy nawet utonięcia. Z tego też powodu od długiego czasu były prowadzone prace w celu uporządkowania tych kwestii, lecz ze względu na koszty nie dało się ich zakończyć z sukcesem. Dopiero niedawno udało się osiągnąć porozumienie, w oparciu o które wszystkie bez wyjątku kontenery znajdujące się na statku muszą być dokładnie zważone. Nowe przepisy zaczęły obowiązywać od drugiego półrocza 2016 roku, a nierespektowanie ich wiąże się ze sporymi konsekwencjami. Obowiązek podania dokładnej wagi kontenera spoczywa na jego nadawcy, z tego też powodu musi on dokładnie przypilnować, żeby wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującymi procedurami. Jednocześnie terminale oraz przewoźnicy mają pełne prawo do odmówienia załadunku kontenera, który nie ma wagi zweryfikowanej. Terminale kontenerowe rozpoczęły ważenie kontenerów morskich

Przepisy pozwalają obecnie na przeprowadzenie ważenia kontenerów przy użyciu dwóch odmiennych technik. Pierwsza z nich to zważenie kompletnego zapakowanego i zamkniętego kontenera, natomiast druga to ważenie wszystkich ładunków razem z opakowaniami i zsumowanie na zakończenie wszystkiego. Pierwsza technika jest znacznie bardziej szybka i wygodna do wykorzystania, lecz będzie wymagała zakupu odpowiednich, certyfikowanych wag. Na dzień dzisiejszy zaledwie część portów w naszym kraju posiada tego typu możliwości, ale nadal nie ma w nich szans na obsłużenie każdej jednostki. Dlatego też cały czas spora część kontroli wag odbywać się będzie musiała u nadawców, w firmach zajmujących się załadunkiem. W najbliższym czasie planowane są oczywiście tego typu inwestycje, lecz sprawa nie będzie jedynie dotyczyła zakupienia kolejnego urządzenia, ale też wprowadzenia zmian związanych z organizacją pracy w porcie. Dla przykładu port zlokalizowany w Szczecinie posiada już przygotowane odpowiednie procedury związane z obsługą kontenerów, lecz również może zaproponować możliwość ważenia ich przed załadunkiem.

Nowe regulacje związane z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Nowe regulacje związane z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Kwestia dokładnej wagi kontenerów na pokładzie statku ma ogromne znaczenia dla bezpieczeństwa w trakcie transportu. Niestety do tej pory traktowane to było przez spedytorów niezbyt rygorystycznie. Wprawdzie w dokumentacji wagę należało podawać, lecz często zupełnie nie pokrywała się ona z tym, co w rzeczywistości. A że na podstawie zadeklarowanej wagi wykonywany jest całościowy rozkład ładunków na pokładzie, to wszelkie różnice znacznie mogą wpłynąć na bezpieczeństwo całego statku. Przydarzały nawet przypadki utonięć z tego powodu, statki miewały problemy ze sterownością i stabilnością, więc wreszcie postanowiono rozwiązać kompleksowo problem. Od lipca roku 2016 obowiązywać zaczynają nowe przepisy wymuszające dokładne ważenie każdego kontenera przewożonego statkiem. Tego typy zmiany planowano od lat, jednak dopiero całkiem niedawno udało się ostatecznie osiągnąć całkowite porozumienie w tej sprawie. Po pierwsze podstawową barierą była kwestia kosztów, rzeczywiście nowe przepisy będą w sporym stopniu mieć wpływ na procedury wiążące się z tym, żeby przygotować ładunek do transportu.Najnowsze regulacje związane z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadowaniem na pokład statku

Nowe regulacje w tym obszarze wymagają, aby przed samym załadunkiem kontenera na statek jego waga została zweryfikowana i przekazano ją przewoźnikowi i terminalowi. Równocześnie konieczna będzie odmowa załadowania kontenera, którego waga nie została potwierdzona. Jeżeli będzie chodzić o samo ważenie, to przewidywane są dwie metody. Jako pierwszą można wymienić ważenie zapakowanego kontenera przy wykorzystaniu wag z stosownymi certyfikatami. Ta metoda będzie jednak miała dwie zasadnicze wady, czyli będzie wymagała zakupu kosztownych urządzeń do ważenia, a poza tym może być problem z jakimiś korektami. Następna metoda polegać będzie na tym, że na bieżąco się waży wszystkie pakowane do środka ładunki, a później potem do wszystkiego się dodaje masę pustego kontenera. Technika ta będzie z kolei wymagać większej ilości pracy podczas samego ważenia, lecz jej dużą zaletą jest to, że na bieżąco będzie się znało wagę ładunku. Przepisy będą także regulować odpowiedzialność za wszelkie zaniedbania, nawet z możliwością nakładania sankcji karnych.