Dalsze obniżki cen za fracht po krótkiej hossie

Kolejny spadek cen za fracht po krótkiej hossie

Dalsze obniżki cen frachu po krótkiej hossie

Rynek kontenerowych przewozów do jakiegoś czasu ma duże problemy. Składa się na to kilka czynników, z których najistotniejsze to rosnąca recesja w południowej Azji, która powoduje mniejszy obrót towarów, lecz również rosnąca ilość statków. I efektem tego są coraz niższe stawki za fracht, momentami dochodzące do poziomu zyskowności. Po krótkotrwałym wzroście w pierwszym okresie roku, co mogło dać armatorom niewielką nadzieję na poprawienie sytuacji pojawiły się jednak znowu spadki. Obecnie utrzymują się one na poziomie 740 dolarów za tradycyjny 40-stopowy kontener, z tendencją do kolejnego obniżania się. Całość tego przyczyniło się do dużych spadków przychodów firm, które obsługują rejsy z Chin do Północnej Europy. Wspomniane dane będą się opierać na jednym z częściej używanych wskaźników, nazywanym SCFI, który bada oraz analizuje ceny za fracht między danymi portami. Jednak tendencje spadkowe są widoczne też na pozostałych często używanych trasach. Między Azją a Morzem Śródziemnym spadki miały poziom kilkunastu procent, a na trasach między Chinami a Ameryką unormowały się na poziomie między 3 a 5 %.

O ile na recesję panującą w Chinach armatorzy nie mają wielkiego wpływu, to na liczbę pływających jednostek już raczej tak. A obecnie można usłyszeć rosnącą liczbę głosów, że statków kontenerowych, szczególnie tych mających największą ładowność zaczyna być zbyt dużo. Przez ostatnie lata panował duży wyścig w celu powiększania pojemności, rezultatem czego jest wysyp kontenerowców mających ładowność do 22 tysięcy jednostek. Lecz nie pomyślano chyba o tym, to znaczy tego, że ich używanie opłacać się będzie tylko i wyłącznie pomiędzy Europą a Azją, i to jedynie w takiej sytuacji, gdy zapełni się je prawie do końca. Stąd też istnieje rosnąca presja na wypełnianie do końca pokładów, lecz rezultatem takich nacisków jest kolejny spadek cen. Ale nie jest to jedyna konsekwencja obecnej sytuacji. W związku z tak dynamicznym przyrostem floty rosnąca ilość statków zaczyna być wycofywana z czynnego pływania, ocenia się, że w chwili obecnej niepływające jednostki mają pojemność powyżej miliona jednostek kontenerowych.