Rywalizacja pomiędzy portami w Gdańsku i Kłajpedzie

Rosnąca rywalizacja między gdańskim i kłajpedzkim portem

Na rynku przewozów kontenerowych jest bardzo ciasno, wszystkie porty chcą jak najwięcej urwać z tego gigantycznego, wartego miliardy tortu. Dotyczyć to również będzie naszego Bałtyku, gdzie całkiem mocną pozycję zdobył gdański port, ale mocno go gonią inne. Między innymi litewska Kłajpeda bardzo chce rywalizować o miano głównego bałtyckiego hubu. Planowane są tam liczne inwestycje w portowe wyposażenie, zaczęto także współpracować z Chinami. Władze portu w Gdańsku na razie bardzo spokojnie komentują te rewelacje, jak na razie Gdańsk ma dużą przewagę jeśli chodzić będzie o możliwości obsługiwania najdłuższych jednostek. Dzięki kanałowi podejściowemu o głębokości 17 metrów i kompleksowemu wyposażeniu Gdańsk obsługuje w zasadzie każdą jednostkę, port na litwie w chwili obecnej takich sposobności nie posiada. Całkiem niedawno litewski port ustanowił rekord, obsługując kontenerowiec o ładowności prawie dziesięciu tysięcy kontenerów, przez co dołączył do niewielkiego grona bałtyckich hubów. Lecz na razie nie może konkurować z Gdańskiem jeśli chodzi o wielkość przyjmowanych okrętów, ale niezbędne inwestycje są już zapowiadane.

Rywalizacja pomiędzy gdańskim i kłajpedzkim portem

W chwili obecnej Kłajpeda jest przecież na pierwszym miejscu jeżeli mówimy o tonażu rozładunków. W pierwszym półroczu roku 2015 odprawiono tam 18,86 milionów ton towarów, natomiast Gdańsk może się poszczycić tylko 17,2 mln ton. Przewaga głównie tu leży po stronie ładunków masowych, których port na Litwie przeładował prawie dwa razy więcej. Jednak to Gdańsk zanotował większą dynamikę wzrostu, jeżeli będzie się ona utrzymywać na takim samym poziomie, to wkrótce port w Gdańsku powinien przegonić Kłajpedę w ilości rozładunków. Szczególnie że w każdym z tych portów od pewnego czasu poszukiwani są mocno coraz to nowi partnerzy. Port na Litwie nawiązał współpracę z jednym z większych portów w Chinach, zaś Gdańsk w obecnym półroczu przyciągnął paru renomowanych graczy, w tym na przykład alians G6. W samym Gdańsku także poważnie się myśli o , lecz cały czas prowadzone są negocjacje również z partnerami z USA, nawiązanie takiej współpracy byłoby z dużą korzyścią dla tego portu.