Dalsze obniżki cen za fracht po krótkiej hossie

Kolejny spadek cen za fracht po krótkiej hossie

Dalsze obniżki cen frachu po krótkiej hossie

Rynek kontenerowych przewozów do jakiegoś czasu ma duże problemy. Składa się na to kilka czynników, z których najistotniejsze to rosnąca recesja w południowej Azji, która powoduje mniejszy obrót towarów, lecz również rosnąca ilość statków. I efektem tego są coraz niższe stawki za fracht, momentami dochodzące do poziomu zyskowności. Po krótkotrwałym wzroście w pierwszym okresie roku, co mogło dać armatorom niewielką nadzieję na poprawienie sytuacji pojawiły się jednak znowu spadki. Obecnie utrzymują się one na poziomie 740 dolarów za tradycyjny 40-stopowy kontener, z tendencją do kolejnego obniżania się. Całość tego przyczyniło się do dużych spadków przychodów firm, które obsługują rejsy z Chin do Północnej Europy. Wspomniane dane będą się opierać na jednym z częściej używanych wskaźników, nazywanym SCFI, który bada oraz analizuje ceny za fracht między danymi portami. Jednak tendencje spadkowe są widoczne też na pozostałych często używanych trasach. Między Azją a Morzem Śródziemnym spadki miały poziom kilkunastu procent, a na trasach między Chinami a Ameryką unormowały się na poziomie między 3 a 5 %.

O ile na recesję panującą w Chinach armatorzy nie mają wielkiego wpływu, to na liczbę pływających jednostek już raczej tak. A obecnie można usłyszeć rosnącą liczbę głosów, że statków kontenerowych, szczególnie tych mających największą ładowność zaczyna być zbyt dużo. Przez ostatnie lata panował duży wyścig w celu powiększania pojemności, rezultatem czego jest wysyp kontenerowców mających ładowność do 22 tysięcy jednostek. Lecz nie pomyślano chyba o tym, to znaczy tego, że ich używanie opłacać się będzie tylko i wyłącznie pomiędzy Europą a Azją, i to jedynie w takiej sytuacji, gdy zapełni się je prawie do końca. Stąd też istnieje rosnąca presja na wypełnianie do końca pokładów, lecz rezultatem takich nacisków jest kolejny spadek cen. Ale nie jest to jedyna konsekwencja obecnej sytuacji. W związku z tak dynamicznym przyrostem floty rosnąca ilość statków zaczyna być wycofywana z czynnego pływania, ocenia się, że w chwili obecnej niepływające jednostki mają pojemność powyżej miliona jednostek kontenerowych.

Znaczny spadek zamówień na produkcję kontenerów w minionym roku

Spadek zamówień na kontenerowce w ostatnim roku

Ostatni okres czasu nie dawał dużo optymizmu dla większości armatorów działających na międzynarodowym rynku. Duże zawirowania na rynku w Chinach spowodowały znaczny spadek przewozów, między innymi rud metali do tego kraju i wyprodukowanej drobnicy do klientów z wielu krajów. Dodatkowo rosnąca liczba produkowanych jednostek sprawia, że ceny frachtu systematycznie spadają, pojawiają się nawet przypadki, że zwiększająca się ilość statków musi przymusowo oczekiwać w portach na kurs. Wszystko to ma bardzo duży wpływ na chyba najmniejszy od 25 lat wzrost światowej floty kontenerowców. Jak podają dane firmy analitycznej Alphaliner w przyszłym roku tempo wzrostu nie przekroczy raczej pięciu procent, co w porównaniu z ponad dziesięcioma przed 15 laty jest rzeczywiście mało. Już w tamtym roku tempo rozwoju zmniejszyło się do poziomu około 5,5, w aktualnym szacowane jest dużo mniejsze i jeżeli sytuacja nie ulegnie poprawie, następne lata również będą słabe. Zresztą biorąc pod uwagę aktualnie panującą sytuację armatorom wcale nie będzie się spieszyło do tego, że ruszać z nowymi projektami, wręcz przeciwnie, rosnąca ilość statków zostaje oddana na złomowanie.

Spadek zamówień na kontenerowce w minionym roku

Sytuacja tego typu przede wszystkim wynika z ogromnych nadwyżek miejsca w ładowniach. Żeby rejs był opłacalny, to statek załadowany być powinien praktycznie całkowicie, w przeciwnym przypadku będzie trzeba do tego dołożyć. W szczególności będzie to dotyczyć kontenerowców o największej pojemności, jakich w minionych latach oddano bardzo duże ilości do użytku. Jedynie przez ostatni rok na wody wypłynęło sześćdziesiąt tego typu jednostek, każda mająca pojemność około 20 tysięcy kontenerów, a cały czas w stoczniach stoją następne. Szacuje się, że następne dwadzieścia procent wszystkich zamówień na świecie będą stanowić statki mające taką pojemność. Ale już obecnie pojawia się sporo sygnałów które mówią o tym, że ilość wielkich statków jest stanowczo za duża. Tak naprawdę wykorzystuje się je tylko i wyłącznie na trasach pomiędzy Europą a Dalekim Wschodem, bo jedynie tam będą one w stanie utrzymać odpowiedni poziom rentowności. Oczywiście przy spełnieniu warunku, że będą w odpowiedniej części wypełnione, dlatego też coraz większa presja armatorów, żeby wszelkimi sposobami znaleźć ładunek.