Jaki wpływ ma kryzys kontenerowy na przychody aliansu Maersk

Wpływ kryzysu kontenerowego na zyski grupy Maersk

Minione parę miesięcy to nader ciężka sytuacja w branży morskiej spedycji. Ceny za fracht zmniejszają się przez cały czas, i aktualnie niewiele będzie wskazywało na to, żeby sytuacja nagle się odwróciła. Na taki stan rzeczy nałożyły się różne przyczyny. Po pierwsze bardzo zwolniła chińska gospodarka, a dodatkowo na rynku jest obecnie faktycznie duża nadpodaż statków, co również wpływa na wyniszczającą wojnę cenową. Budowa tych kontenerowców rozpoczynała się parę lat temu, gdy rynek zupełnie inaczej się prezentował. Największa liczba wodowanych jednostek zbiegła się z początkowym etapem światowego kryzysu, i nagle okazało się, że wiele z nich po prostu nie ma co robić. Rzecz jasna sytuacja tego typu ma duży wpływ na kondycję armatorów. Spora ich część dużo mniej zarabia, a niektórzy z armatorów wręcz zaczynają mieć straty. To wszystko zaczęło wymuszać podejmowanie radykalnych działań w celu ograniczenia kosztów, firmy poszukują tu rozmaitych metod na to, aby mimo kryzysu funkcjonować na należytym poziomie.

Jaki wpływ ma kryzys kontenerowy na przychody aliansu MaerskTen na skalę światową kryzys dotknął także nawet liderów z branży, co świetnie można zobaczyć na przykładzie firmy Maersk Group. W ciągu bieżącego kwartału bieżącego roku zanotowała ona 224 miliony dolarów zysku, co naprawdę jest niewiele w porównaniu z poprzednim rokiem, gdy było to 1,6 miliarda. Spadek przychodów wystąpił przy prawie wszystkich spółkach duńskiego giganta, oprócz Maersk Drilling, Maersk Tankers i Damco. W przypadku Maersk Transport duży wpływ na wynik finansowy tej właśnie spółki miała naprawdę niski poziom cen ropy naftowej, co spowodowało duży popyt na nią. Z kolei jeden z największych przewoźników kontenerowych, czyli Maersk Line miał w tym kwartale jedynie trzydzieści siedem milionów zysku. Przed rokiem było to aż siedemset milionów, więc różnice są naprawdę duże. Jak jednak twierdzi Nils S. Andersen, który pracuje na stanowisku prezesa Maersk Group, firma jest generalnie zadowolona z wyników, jakie zostały osiągnięte w tym roku. Mimo bardzo trudnej sytuacji udało się wygenerować zysk na poziomie ponad dwustu milionów dolarów, zwłaszcza cieszy obrona przez Maersk Line pozycji lidera żeglugi kontenerowej.
.