Porty zaczęły ważyć kontenery morskie

Porty rozpoczęły ważyć kontenery morskie

Branża morskiego transportu od długiego czasu borykała się z problemem nieprawidłowo deklarowanej wagi kontenerów. Na nieszczęście spora część nadawców nie specjalnie się tym nie przejmowała, a będzie to miało bardzo duże znaczenie w kwestii bezpieczeństwa przewozów morskich. Nawet nieduże odchylenia w wadze mogą się w przypadku kilkunastu tysięcy kontenerów kumulować, powodując bardzo duże problemy ze stabilnością, a niekiedy nawet utonięcia. Z tego też powodu od długiego czasu były prowadzone prace w celu uporządkowania tych kwestii, lecz ze względu na koszty nie dało się ich zakończyć z sukcesem. Dopiero niedawno udało się osiągnąć porozumienie, w oparciu o które wszystkie bez wyjątku kontenery znajdujące się na statku muszą być dokładnie zważone. Nowe przepisy zaczęły obowiązywać od drugiego półrocza 2016 roku, a nierespektowanie ich wiąże się ze sporymi konsekwencjami. Obowiązek podania dokładnej wagi kontenera spoczywa na jego nadawcy, z tego też powodu musi on dokładnie przypilnować, żeby wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującymi procedurami. Jednocześnie terminale oraz przewoźnicy mają pełne prawo do odmówienia załadunku kontenera, który nie ma wagi zweryfikowanej. Terminale kontenerowe rozpoczęły ważenie kontenerów morskich

Przepisy pozwalają obecnie na przeprowadzenie ważenia kontenerów przy użyciu dwóch odmiennych technik. Pierwsza z nich to zważenie kompletnego zapakowanego i zamkniętego kontenera, natomiast druga to ważenie wszystkich ładunków razem z opakowaniami i zsumowanie na zakończenie wszystkiego. Pierwsza technika jest znacznie bardziej szybka i wygodna do wykorzystania, lecz będzie wymagała zakupu odpowiednich, certyfikowanych wag. Na dzień dzisiejszy zaledwie część portów w naszym kraju posiada tego typu możliwości, ale nadal nie ma w nich szans na obsłużenie każdej jednostki. Dlatego też cały czas spora część kontroli wag odbywać się będzie musiała u nadawców, w firmach zajmujących się załadunkiem. W najbliższym czasie planowane są oczywiście tego typu inwestycje, lecz sprawa nie będzie jedynie dotyczyła zakupienia kolejnego urządzenia, ale też wprowadzenia zmian związanych z organizacją pracy w porcie. Dla przykładu port zlokalizowany w Szczecinie posiada już przygotowane odpowiednie procedury związane z obsługą kontenerów, lecz również może zaproponować możliwość ważenia ich przed załadunkiem.