Nowe regulacje związane z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Nowe regulacje związane z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Kwestia dokładnej wagi kontenerów na pokładzie statku ma ogromne znaczenia dla bezpieczeństwa w trakcie transportu. Niestety do tej pory traktowane to było przez spedytorów niezbyt rygorystycznie. Wprawdzie w dokumentacji wagę należało podawać, lecz często zupełnie nie pokrywała się ona z tym, co w rzeczywistości. A że na podstawie zadeklarowanej wagi wykonywany jest całościowy rozkład ładunków na pokładzie, to wszelkie różnice znacznie mogą wpłynąć na bezpieczeństwo całego statku. Przydarzały nawet przypadki utonięć z tego powodu, statki miewały problemy ze sterownością i stabilnością, więc wreszcie postanowiono rozwiązać kompleksowo problem. Od lipca roku 2016 obowiązywać zaczynają nowe przepisy wymuszające dokładne ważenie każdego kontenera przewożonego statkiem. Tego typy zmiany planowano od lat, jednak dopiero całkiem niedawno udało się ostatecznie osiągnąć całkowite porozumienie w tej sprawie. Po pierwsze podstawową barierą była kwestia kosztów, rzeczywiście nowe przepisy będą w sporym stopniu mieć wpływ na procedury wiążące się z tym, żeby przygotować ładunek do transportu.Najnowsze regulacje związane z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadowaniem na pokład statku

Nowe regulacje w tym obszarze wymagają, aby przed samym załadunkiem kontenera na statek jego waga została zweryfikowana i przekazano ją przewoźnikowi i terminalowi. Równocześnie konieczna będzie odmowa załadowania kontenera, którego waga nie została potwierdzona. Jeżeli będzie chodzić o samo ważenie, to przewidywane są dwie metody. Jako pierwszą można wymienić ważenie zapakowanego kontenera przy wykorzystaniu wag z stosownymi certyfikatami. Ta metoda będzie jednak miała dwie zasadnicze wady, czyli będzie wymagała zakupu kosztownych urządzeń do ważenia, a poza tym może być problem z jakimiś korektami. Następna metoda polegać będzie na tym, że na bieżąco się waży wszystkie pakowane do środka ładunki, a później potem do wszystkiego się dodaje masę pustego kontenera. Technika ta będzie z kolei wymagać większej ilości pracy podczas samego ważenia, lecz jej dużą zaletą jest to, że na bieżąco będzie się znało wagę ładunku. Przepisy będą także regulować odpowiedzialność za wszelkie zaniedbania, nawet z możliwością nakładania sankcji karnych.